با شما، برای شما

آشنایی با تیم آیکان

تمامی خدمات با یک لبخند 😀

ملاقات با کارکنان

امور مهاجرت، زندگی ماست!

مدیران ارشد سازمان

آقای دکتر علیرضا برومند

مدیرعامل

خانم پونه قلی زاده

مدیر داخلی

Chas R. Walker

Partner

نگاهی به سایر اعضای

خانواده سازمان مهاجرتی آیکان

خانم مینا حسینی

مدیر دفتر تهران

مهندس عباسعلی کاوه

مشاور امور مهاجرت

آقای محمود کمندلو

امور دفتر تهران

Paul Chan

Consultant

Robert McCrary

Consultant

Debbie Hendry

Consultant

Andrew Smith

Consultant

Jeanelle Dale

Consultant

Christina Amerson

Consultant

عضوی از تیم ما باشید! همین امروز ملحق شوید.

آیا با دریافت کوکی‌های وبسایت ما موافقید؟

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا بهترین تجربه آنلاین را برای شما فراهم کنیم.